• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Istotnym sposobem zwiększenia kapitału jest inwestowanie pieniędzy. Każdy kto zamierza inwestować pieniądze, ma obowiązek zarządzać pewną ilością własnych lub też obcych środków pieniężnych. Inwestorem może być postać fizyczna, jak i jednostka prawna, reprezentowana przez wszelkich uczestników rynku – Proinnowacyjne usługi. W praktyce świadczy to, że są w stanie być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, oraz państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, których głównym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje pieniężne, dzięki jakim wolno umieszczać kapitał. W tego typu inwestycjach można wyróżnić również podmioty, jakimi są inwestorzy rzeczowi i finansowi. Pierwsi raportują popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go udostępnić inwestorom bezstronnym. Z tego względu występuje pomiędzy nimi precyzyjny związek, jaki w wielu wypadkach pożąda udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.