• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Produkcja opakowań przynależy do czynności znacznie bardziej skomplikowanych. Na rynku wyróżnia się różne typy opakowań. Do najbardziej znanych należą opakowania z tektury, szkła oraz metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy stosuje się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest później dostarczana do firm zajmujących się produkcją zapakowań tekturowych. Przy produkcji opakowań ze szkła pomocny jest piasek oraz stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero później jest możliwe produkowanie zapakowań szklanych. Wiele odbywa się bezsprzecznie w hucie. Odważa się tam stosownie dobrane surowce. Gdy już otrzyma się gotowy zestaw transportuje się go do stosownych zbiorników. Później następuje topienie szkła w niesłychanie wysokiej temperaturze, inaczej stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną wolno przystąpić do formowania. Nadaje się masie stosowny kształt oraz schładza się. Przydaje się również plastik oraz tworzywa sztuczne – Wytłaczanie tworzyw. W ten sposób uzyskać wolno butelkę czy słoik, który nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.